Instrukcja

Zasada Działania

Nie zmieniające swojego położenia w stosunku do wiejącego wiatru, aerodynamiczne zakończenie komina, którego działanie opiera się na zjawisku, jakim jest zwiększenie podciśnienia w przewodzie kominowym na ,którym została zainstalowana. Skuteczność działania nasady czyli wartość o jaką zostanie zwiększone podciśnienie uzależnione jest od natężenia i kierunku wiatru.
Nasady AEROS przeznaczone są do montażu na czapie kominowej jako zakończenie przewodów dymowych, spalinowych, lub przewodów wentylacyjnych. Ich stosowanie znacznie wpływa na poprawę ciągu kominowego, zabezpiecza przed wystąpieniem zjawiska odwrócenia ciągu oraz chroni przewody kominowe przed wpływem niekorzystnych warunków atmosferycznych.

Aby zamontowana nasada dobrze spełniała swoją funkcję, należy pamiętać o kilku ważnych zasadach dotyczących jej doboru oraz montażu:

  • Każda nasada powinna być odpowiednio dostosowana do funkcji przewodu kominowego.
  • Średnica nasady nie może być mniejsza od średnicy pola przekroju komina. Zastosowanie zbyt małej średnicy dolotowej nasady spowoduje tłumienie przepływu powietrza lub spalin.
  • Nie dopuszcza się montażu wspólnej nasady nad kominem, w którym od góry znajdują się wyloty przewodów spalinowych, wentylacyjnych i dymowych - spowoduje to cofanie się dymu lub spalin do domu przez kanał wentylacyjny.
  • Przewody spalinowe gdzie temperatura spalin jest mniejsza niż 200ºC powinny być izolowane na całej swojej długości- zastosowanie nasady na rurach nie izolowanych może spowodować powstanie korka zimnego gazu, blokujący ciąg.
  • Bardzo niekorzystna jest również gwałtowna zmiana kształtu przewodu, np. z kwadratowego na okrągły, bez zastosowania przejścia redukcyjnego.

Warunkiem prawidłowej pracy nasady zastosowanej na pionach wentylacyjnych jest zapewnienie odpowiedniego nawiewu powietrza do pomieszczeń wentylowanych. Oznacza to że przy wystąpieniu optymalnych warunków atmosferycznych tzn. odpowiedniej różnicy temperatur oraz zewnętrznego ruchu powietrza (wiatr) układ pracuje jako nasada grawitacyjna. Podciśnienie wywołane w kanale wentylacyjnym, wystarcza na uzyskanie właściwego poziomu strumienia powietrza wentylacyjnego usuwanego z kuchni, łazienek czy pomieszczeń WC.
Przed zamontowaniem nasady kominowej należy sprawdzić, czy: przewód kominowy jest drożny i szczelny, urządzenia grzewcze są sprawne i wyposażone w przerywacze ciągu w przypadku urządzeń grzewczych z palnikami atmosferycznymi oraz szczelnych czopuchów w przypadku urządzeń pracujących w nadciśnieniu. Ponadto należy sprawdzić poprawność zbilansowania strumienia powietrza wentylacyjnego oznacza to, ze ilość powietrza napływającego do pomieszczeń poprzez nawiewniki i dzięki infiltracji musi być równa ilości powietrza potrzebnego do prawidłowej wentylacji pomieszczeń oraz właściwego spalania paliwa w urządzeniach grzewczych (nie dotyczy kotłów pracujących niezależnie od zawartości powietrza w pomieszczeniach w których są zainstalowane).