Nasady kominowe AEROS regulujące ciąg kominowy niezależnie od kierunku i siły wiatru.

3Nasady AEROS® montuje na się czapce kominowej jako zakończenia przewodów spalinowych, dymowych i wentylacyjnych. Szczególnie stosowanie nasad kominowych zaleca się w II i III strefie obciążenia wiatrem (mapa stref obciążenia wiatrem wg.PN-EN 1991-1-1-4), ze względu na występujące rodzaje, siłę i kierunek wiatru oraz jego bezpośredni wpływ na ciąg kominowy. Stosowanie nasad kominowych zaleca się także ze względu na położenie topograficzne tj. zróżnicowane ukształtowanie terenu, zwarta zabudowa sąsiednich budowli, wysoki drzewostan itp. Nasada kominowa AEROS® doskonale pełni również funkcję przedłużenia trzonu kominowego.

Nasady AEROS® oferowane są w czterech typach o zróżnicowanej średnicy: 150; 200; 250 i 300. Dobór odpowiedniej nasady uwarunkowany jest przekrojem (średnicą), rodzajem oraz pracą przewodów na których będą montowane.

 

Podstawowe dane dotyczące nasady AEROS:

 4

Na rynku materiałów budowlanych dostępnych jest wiele rozwiązań zakończeń kominów z których większość opiera się na ruchomych elementach. Nasady kominowe AEROS® charakteryzują się tym, że nie posiadają części ruchomych i nie wymagają specjalnej obsługi i konserwacji. Nasada AEROS® jest odporna na działania warunków atmosferycznych, wysokich i niskich temperatur oraz kwaśny kondensat. Prosta konstrukcja umożliwia samodzielny montaż a dostępność różnych średnic z powodzeniem adaptuje się na każdym kominie.

Graficzne przedstawienie zachowania się ciągu kominowego dla komina bez nasad i komina z nasadą AEROS

6

 Zalety i zadania nasad

 • Wspomaga i stabilizuje ciąg kominowy
 • Chroni przed zawiewaniem wiatru
 • Ochrona przed opadami
 • Poprawa komfortu przebywania w budynku
 • Zapobiega pojawieniu się wilgoci
 • Hamuje rozwój substancji wywołującyh alergie
 • Minimalizaja ryzyka wystąpienia ciągu odtwrotnego (tzw. Cofki)
 • Łatwy dostęp do czyszczenia i okresowych inspekcji przewodów kominowych i wentlacyjnych

 

 Stosowanie nasady kominowej

 • Na kominach niskich oraz małych przekrojach
 • Na przewodach dymowych i spalinowych e budynkach usytowanych w ii i iii strefie obciążebia wiatrem
 • W przypadku kiedy wymagają tego uwarunkowania topograficzne, jak bliskośc wysokich budynków, drzew itp.
 • Na kominach zakończonych poniżej kalenicy dachu
 • Przy często występujących wiatrach opadających

 

  Montaż i poprawna konfiguracja nasady kominowej

Nasadę kominową tworzy cztery elementy. Pierwszy element od odołu montujemy trwale do czapy kominowej. Jeżeli deszczówka dostaj się do sytemu kominowego i nie jest usuwana należy założyć oczep. Tam, gdzie woda deszczowa zbierałaby się w sytemie kominowym albo sytemie grzewczym zalecany jest system drenażowy

8